Derviş Küçük Sigorta, Trafik & Kasko, Hayat Sigortası, Konut, İş Yeri, Sağlık, Ferdi Kaza, Mühendislik, Sorumluluk,

Seyahat, Nakliye, Dask, Tarsim, DK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.,denizli dk sigorta,derviş küçük,denizli derviş küçük,

denizli dk derviş sigorta,denizli araç sigorta,denizli kasko şirketi,denizli iş yeri sigortası

  • 0544 233 42 15
  • 0258 265 02 25
  • info@dksigorta.com
  • Türkçe
whatsapp

Mühendislik

Ürün Kategorileri

Mühendislik

Elektronik Cihaz Sigortası
İşyerinizde bulunan elektronik cihazlar (PC,Server,printer,faks,fotokopi vb.) yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Onlar olmadan çalışma hayatı çok zahmetli ve sıkıcı olurdu herhalde. Sırf bu gerçek bile onların korunmasının ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor.

Elektronik Cihaz Sigortası, cihazların deneme devresinden sonra,
Normal çalışır halde iken
Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında
Dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.
Teminat kapsamına giren başlıca riskler ise şunlardır:
İşletme personelinin hatalı kullanımı
Hırsızlık
Kısa devre, yüksek voltaj ve diğer elektriksel sebepler
Yangın,yıldırım,infilak
Sel,seylap ve dahili su hasarları
Makine Kırılması Sigortası
Ekonominin temel unsurlarından biri sanayi ise, sanayinin temel unsurlarından birisinin, belki de en önemlisinin makineler olduğu bir gerçektir. Bu nedenle,makinelerin kullanımı kadar korunması ve güvence altına alınması da önemlidir.
Makine Kırılması Sigortası;makine ve tesislerin deneme devresinden sonra,normal çalışır halde iken,aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında, dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.
Makine Kırılması Sigortası ile şu risklere karşı tam güvence verilmektedir :
İşletme kazaları ,hatalı kullanım,bilgisizlik ve ihma.
Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar
Yağlama kusuru
Kısa devre, diğer elektriki nedenler
Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi
Santrifüj kuvvetinin yol açacağı yırtılmalar
Kazanlardaki su eksikliği,
Su çekiçlemesi
Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar,
Fırtına, don, buz sürüklenmesi

İnşaat Sigortası
Doğal afetlerin ve ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde çeşitli ölçekteki tüm yatırımların güvence altına alınması oldukça önem taşımaktadır. İnşaat All Risks Sigortası'nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır.
İnşaat All Risks Sigortası
; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,
Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına...)
Yangın, yıldırım, infilak
Hırsızlık
Şantiye-işletme kazaları
Dikkatsizlik, sabotaj nedeniyle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır.
Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunar.
İnşaat Sigortası'nı, doğrudan inşaat sahibi yaptırabileceği gibi, inşaatın tüm sorumluluğunu üstlenen müteahhit firma ya da taşeron firma da yaptırabilir.

Montaj Sigortası
Günümüzün hızla gelişen teknolojisi ve insan gereksinimlerinin çeşitlenmesi, sanayicileri fabrikalarını ve tesisleri yenilemeye ve yeni yatırımlar yapmaya yöneltmektedir. Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için Montaj All Risks Sigortası bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,
Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına...)
Yangın, yıldırım, infilak
Hırsızlık
nedeniyle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır.
Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.
Montaj Sigortası' nı, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma
monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede "sigortalı" olarak belirlenebilir.